shutterstock 242051320

 

Diep in mij leeft een weten dat......


 ik er toe doe
Dat ik belangrijk ben
Voor mezelf
Voor mijn ontwikkeling
Voor het ontginnen van mijn dromen
Voor mijn levensdoel


Maar kies ik ook voor mezelf
Als het er op aan komt
Durf ik te staan voor wie ik ben
Alle angsten en schijnzekerheden loslatend


Ja, dat durf ik
Want als ik mijn hart volg begeef ik mij op het pad
van mijn levensdoel
Pas dan kan ik er echt zijn voor de ander

24-10-2015 ineke dane

 

Bovenstaande gaat over mij.
Levenservaring heeft me geleerd en leert me hoe bevrijdend het is om voor mezelf te kiezen.
Niet langer over mijn grenzen heen laten lopen, maar stop durven zeggen.
En elke volgende keuze is gemakkelijker dan de vorige, want de praktijk leert me steeds weer dat als ik mijn angsten loslaat en durf te kiezen voor wat mijn hart me ingeeft, ik rijkelijk beloond word.


Een mooi voorbeeld:
Ik werk bij een stichting voor mensen met een geestelijke beperking en gedragsproblematiek. Ik voel me er echter al langere tijd niet prettig. 1-op-1 zou ik zoveel kunnen betekenen voor de bewoners, maar daar is geen spraken van. Het tegenovergestelde is aan de orde; ik heb te maken met samengestelde groepen van mensen met gedragsproblematiek die het ‘slechtste’ in elkaar naar boven halen, zo lijkt het.
Op een gegeven moment is fysiek geweld aan de orde van de dag. Regelmatig kom ik met flinke blauwe plekken thuis en met de bibbers in mijn benen dat het weer net ‘goed’ gegaan is. Ik voel ten diepste dat ik dit niet wil; dit geweld ervaren en de onmacht niet te kunnen doen waar ik juist zo goed in ben, dat 1-op-1 werk.
Uiteindelijk besluit ik ontslag te nemen. Een lastige keuze, want ik heb het geld echt nodig om in mijn eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.


Nog diezelfde maand kom ik in contact met een vrouw die een zoon heeft met een verstandelijke beperking en flinke gedragsproblemen. Ze is op zoek naar 1-op-1 hulp om zelf wat ontlast te worden.

 

Ik heb een fantastisch jaar gehad met deze man en we hebben veel voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast heeft het contact met deze vrouw en haar zoon zeer waardevolle lieve mensen op mijn pad gebracht die inmiddels dierbare vrienden zijn. Wat een cadeaus.


Ik nodig je uit de stap te zetten om voor jezelf te kiezen. Het levert niet alleen jou, maar ook je omgeving zoveel op.
Hartegroet,
ineke